New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

[Рішення форуму]

Рішення форуму

Проект резолюції

 Open Economic Forum «Масштаби та схеми тіньової економіки»

Ми, організатори та учасники економічного форуму, усвідомлюючи всю складність ситуації, в якій опинилась економіка України, заявляємо: без термінових реформ податкової, бюджетної та судової системи, дерегуляції та демонополізації ринків, знищення підґрунтя для корупції неможливий сталий економічний розвиток України. Ми бачимо необхідність об’єднатися  у широку Коаліцію бізнес асоціацій – Українську Раду Бізнесу та запрошуємо однодумців підсилити нашу синергію.

Наша мета – об’єднання зусиль бізнес-об’єднань, експертного середовища та представників влади заради прискорення інституціональних реформ, які призведуть до економічної свободи громадян та бізнесу, внаслідок чого відбудеться детінізація економіки України, покращення інвестиційного клімату, зростання ВВП та підвищення якості життя українців.

Для досягнення поставлених цілей ми визначаємо основні завдання на 2017-2018 рр.:

 1. Реформування бюджетного процесу, зокрема: впровадження фіскальної політики, спрямованої на зниження частки державних видатків у ВВП, які перерозподіляються через публічні фінанси — до 37 %, перегляд статей бюджетних видатків для оптимізації структури та розміру видатків бюджету; створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет».
 2. Остаточна ліквідація податкової міліції та створення окремого незалежного державного аналітичного органу – Служби фінансових розслідувань, в якій буде усунено дублювання функцій, посилено персональну відповідальність перед платниками податків за завдані збитки. Співробітники служби будуть обиратись за прозорим конкурсом та матимуть суттєво підвищені посадові оклади.
 3. Інституційна реформа митниці: зміна законодавства для  спрощення митних процедур, подолання контрабанди та корупції, набір співробітників за прозорими конкурсними процедурами із суттєвим збільшенням окладів.
 4. Перехід до моделі оподаткування лише виведеного капіталу з мінімізацією перевірок, посилення контролю за деякими видами зовнішньоекономічних відносин (зокрема, трансфертним ціноутворенням, інвестуванням, кредитуванням із застосуванням тонкої капіталізації) і впровадженням рекомендацій ОЕСР з урахуванням особливостей України;
 5. Створення рівних конкурентних умов при виробництві та реалізації с/г продукції, мінімізація схем обірваного експорту: вирівнювання податкового навантаження с/г землі, введення фінгарантій повернення валютної виручки та простеження реалізації ризикованих видів товарів — запровадження електронного tax invoice.
 6. Збереження спрощеної системи оподаткування для розвитку малого бізнесу. Підтримка підприємницької ініціативи, самозайнятості і зміцнення середнього класу як основи стабільності суспільства.
 7. Поширення сфери дії РРО на ризикові категорії платників податків – преміум та лакшері сегмент, великі торгівельні площі, платники ПДВ. впровадження міжнародного досвіду контролю за ланцюжками постачання товарів, заохочення добровільного використання РРО та отримання фіскальних чеків з перевіркою їхньої реєстрації.
 8. Демонополізація ринку РРО, скорочення корупції з боку контролюючих органів за рахунок впровадження електронних сервісів для платників податків (електронний реєстр чеків, РРО третього покоління (смартфони та планшети у якості РРО).
 9. Викорінення непередбаченої вітчизняним законодавством практики застосування щодо добропорядних платників податків принципу солідарної відповідальності за ймовірні правопорушення інших підприємств/ контрагентів у ланцюжку продажу продукції.
 10. Подальше зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, зокрема за рахунок реформування Фондів соціального страхування, скорочення їх функцій та витрат, проведення верифікації соціальних виплат та пенсій.
 11. Модифікація податку на майно, зменшення його дискреційності, покриття потенційного фіскального розриву від оподаткування виведеного капіталу та зменшення фіскального навантаження на заробітну плату.
 12. Скасування необґрунтованих регуляторних обмежень, скорочення витрат часу на експорт та імпорт продукції, запровадження принципу «єдиного вікна» при перетині вантажами митного кордону України, вирішення проблеми зловживання податковими пільгами за допомогою «піджаків»/«посилок».
 13. Створення ефективних, суміжних з природними монополіями, ринків. Рівність доступу учасників суміжних ринків до товарів або послуг природних монополій.

Розуміючи невідкладність та терміновість впровадження зазначених у проекті резолюції завдань, учасники Форуму домовились про всебічну підтримку та сприяння їх реалізації. Пріоритетним напрямком співпраці є втілення зазначених реформ у законодавство України та супроводження реалізації. З метою реалізації цих завдань учасники домовились про створення міжвідомчих робочих груп, які проаналізують ключові схеми та напрацюють проекти рішень щодо їх мінімізації.

Ми, учасники Форуму розуміємо, що подолання складної кризи, в якій знаходиться економіка України, неможливе без спільних зусиль усіх гілок влади, громадянського суспільства та бізнесу. Невдовзі розпочнеться процес виборів до органів влади і, на думку бізнес об’єднань, проведення цих важливих реформ – це один з найважливіших індикаторів успіху для діючої влади. 

Мета у нас єдина — відновлення поступу реформ, економічного зростання та побудова сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоздатної у світовому масштабі економіки.