старший економіст, член Наглядової Ради CASE Україна
Володимир Дубровський
старший економіст, член Наглядової Ради CASE Україна

Володимир Дубровський є старшим економістом та членом Наглядової Ради CASE Україна. Пан Дубровський спецiалiзується в питаннях бізнес-клімату реструктуризацiї пiдприємств, приватизацiї, політичної та інституційної економіки, управлiння та корупцiї. Нещодавно вiн приймав участь в таких проектах, як написання “Меморандуму Розвитку Країни” для Свiтового Банку та “Розуміння Реформ” для Мережi Глобального Розвитку (GDN). Володимир також вiдповiдальний за вiдносини Центру з органiзацiєю “Свiтовий Економiчний Форум” (World Economic Forum). Вiн є автором декiлькох книг та дослiджень з питань трансформації в Українi, включаючи вивчення економiчних наслiдкiв приватизацiї, що проводилися на замовлення Фонду державного майна України. Тематичні напрямки:

  • Дослідження перехідних економік
  • Дослідження проблем корупції
  • Експерти
  • Політична та інституційна економіка
  • Приватизація
  • Проблеми ділового клімату
  • Реструктуризація підприємств
  • Розвиток малих та середніх підприємств