Директор Інституту соціально-економічної трансформації
Ілля Несходовський
Директор Інституту соціально-економічної трансформації

Директор Інституту соціально-економічної трансформації, головний експерт групи Податкова реформа Реанімаційного пакету реформ. Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету, бухгалтер, аудитор, член цільової команди з проведення податкової реформи в Україні при Національній раді реформ, член робочої групи з опрацювання розділів проекту плану законодавчого забезпечення реформ в Україні (розділ «Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки») при Верховній Раді України. Ілля Несходовський вже більше 20 років поєднує наукову, викладацьку та практичну діяльність у сфері обліку, аудиту, державного контролю та оподаткування. Має публікації у наукових та практичних журналах, автор навчального посібника. Останнім часом приймає активну участь в розробці концепції податкової реформи для України, співавтор багатьох законодавчих актів у сфері оподаткування. У 2014 році розроблена концепція податкової реформи експертами Реанімаційного пакету реформ під керівництвом Іллі Несходовського, лягла в основу податкової реформи від Міністерства економічного розвитку і торгівлі і була представлена на затвердження Кабінету Міністрів.